Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Zaduszki Mikołajczykowskie w Poznaniu

Stanisław Mikołajczyk (1901-1966) był polskim politykiem, posłem na Sejm II RP. Od 1943 do 1944 roku był premierem rządu emigracyjnego, a w latach 1945-1947 pełnił funkcję wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W 1945 r. został prezesem PSL. Dwa lata później, zagrożony aresztowaniem, musiał uciekać do USA.

Zmarł na emigracji w Waszyngtonie. Prochy Stanisława Mikołajczyka oraz jego żony zostały sprowadzone 2 czerwca 2000 r. do Polski i dwa dni później pochowane na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu znajduje się również pomnik Stanisława Mikołajczyka.

Zobacz także:

    Design by Macopedia CMS: TYPO3