Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Wójtowie i burmistrzowie w Lisówkach

Na początku spotkania Starosta Grabkowski przedstawił zgromadzonym włodarzom propozycję współpracy DPS w Lisówkach z gminami powiatu poznańskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Dyrektor ośrodka Ryszard Bartoszak zaprezentował szeroką ofertę DPS-u skierowaną dla osób 50+ aktywnie spędzających wolny czas.

Design by Macopedia CMS: TYPO3