Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

V Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej

Panele dyskusyjne przygotowane przez wiodące firmy konsultingowe i z udziałem zaproszonych ekspertów cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas paneli poruszane były kwestie związane przede wszystkim z samorządem gospodarczym i poprawą jego funkcjonowania, zadaniami samorządów związanymi z pomocą kluczowym inwestorom i przedsiębiorcom, poparte merytoryczną dyskusją pomiędzy przedstawicielami władz, izb gospodarczych i przedsiębiorców.

Design by Macopedia CMS: TYPO3