Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich

Związek zapowiada, że zamierza uczestniczyć w tworzeniu prawa tak, by w przyszłości zapobiegać powstawaniu ustaw naruszających interesy powiatów. „Szczebel lokalny jest najbliżej ludzi, dlatego prawo konsultowane z samorządami byłoby po prostu lepsze” – mówił podczas konferencji prasowej w Luboniu Jan Grabkowski, Starosta Poznański – Wiceprezes Zarządu ZPP.

Design by Macopedia CMS: TYPO3