Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców. Szczególnie licznie przybyli starostowie, prezydenci miast i reprezentanci innych instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych, współpracujących ze Związkiem Powiatów Polskich.

Biuro Analiz Sejmowych oraz Związek Powiatów Polskich planują wspólne przygotowanie pokonferencyjnej publikacji z tego wydarzenia. Po otrzymaniu materiałów zamieścimy je również na stronie powiatu poznańskiego (powiat.poznan.pl)

Design by Macopedia CMS: TYPO3