Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

O sprawach ważnych z Janem Grabkowskim

W krótkim wystąpieniu otwierającym spotkanie, Starosta omówił aktualną sytuację ekonomiczno-społeczną w powiecie oraz przedstawił najważniejsze inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Następnie rozpoczęła się ciekawa i rzeczowa dyskusja, dotycząca sytuacji w gminie Rokietnica oraz omawianiem priorytetów rokietnickiej PO na najbliższe miesiące. Rozmowy dotyczyły także kwestii składek członkowskich oraz funkcjonowaniem koła.

Design by Macopedia CMS: TYPO3