Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Noworoczne posiedzenie Konwentu Starostów

Tradycyjnie, informację o pracach w Związku Powiatów Polskich przedstawił wiceprezes tej organizacji, Jan Grabkowski. W swojej wypowiedzi omówił stanowisko Zarządu Związku w sprawie reorganizacji sądów rejonowych oraz stanowisko w sprawie podniesienia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Starosta Poznański przedstawił też działania ZPP dotyczące nowelizacji ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej oraz inicjatywy związane z funkcjonowaniem powiatowej inspekcji sanitarnej. Nie zabrakło również uwag na temat problemu kosztów ponoszonych przez powiaty w wyniku odholowywania pojazdów.

Design by Macopedia CMS: TYPO3