Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Dwudniowa konferencja metropolitalna

Naukowcy i samorządowcy z całego kraju wzięli udział w konferencji „Polskie Metropolie – dokonania i kierunki rozwoju”, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia br. w budynku World Trade Center Poznań. Głównym celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć samorządów w dziedzinie integracji metropolitalnej oraz wskazanie rekomendacji dla dalszego rozwoju obszarów metropolitalnych. Patronat nad konferencją objął Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji.

Design by Macopedia CMS: TYPO3