Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

„Ambasadorki” Szpitala w Puszczykowie

Tylko w latach 2010-2011 na terenie tej powiatowej placówki przeprowadzono szereg inwestycji, m. in.: utworzono pracownię angiologii, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział rehabilitacji oraz oddział kardiologiczny. Istniejące już oddziały: chirurgii ogólnej i neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakład diagnostyki obrazowej zostały zmodernizowane.

Design by Macopedia CMS: TYPO3