Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich

Zgromadzenie Ogólne dokonało wyboru Przewodniczącego (został nim ponownie Mariusz Poznański, Wójt Gminy Czerwonak), Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. Przyjęto także sprawozdania z dotychczasowej działalności Związku. Nie zabrakło przy tym dyskusji o bieżącej sytuacji gmin wiejskich oraz perspektywach i wyzwaniach stojących przed nimi w najbliższych latach.  

Design by Macopedia CMS: TYPO3