Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Starostowie razem o sprawach powiatów

Obrady rozpoczęli: Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski i Przewodniczący Konwentu oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański i gospodarz spotkania. Starosta Poznański jako Wiceprezes Związku Powiatów Polskich przedstawił bieżące działania podejmowane przez Związek oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Design by Macopedia CMS: TYPO3