Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Powiat nagrodzony za modernizacje

Konkurs MODERNIZACJA ROKU, objęty patronatem honorowym Prezydenta RP –  Bronisława Komorowskiego, ma na celu wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami, a polegających na modernizacji bądź rozbudowie już istniejących obiektów. Organizatorzy chcą w ten sposób propagować i wspierać działania na rzecz ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promować przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów tak, aby przywrócić ich walory estetyczne i użytkowe.

Design by Macopedia CMS: TYPO3