Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Pierwszaki znowu będą widoczne

Członkowie powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele poznańskiej Policji i Straży Pożarnej odwiedzali szkoły podstawowe z terenu powiatu  przez cały październik. Przekazywanie odblasków każdorazowo połączone było z pogadankami na temat bezpieczeństwa.

Zobacz także:

    Design by Macopedia CMS: TYPO3