Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Otwarcie Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii Szpitala w Puszczykowie

Siedemnastego czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego oddziału szpitala w Puszczykowie. Tym razem przy udziale Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego; Posła na Sejm RP, Waldy Dzikowskiego; Prezes Zarządu Szpitala, Ewy Wiei; przedstawicieli samorządów oraz kadry medycznej, otwarto Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Design by Macopedia CMS: TYPO3