Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Ochronę środowiska traktujemy priorytetowo

Policjanci i urzędnicy z powiatowego wydziału ochrony środowiska w trakcie cyklicznych szkoleń będą wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi reagowania w sytuacjach zagrażających środowisku. Przedstawiciele Starostwa przekażą Policji wiedzę na temat przepisów związanych z ochroną środowiska, sami natomiast dowiedzą się od policyjnych psychologów, jak przeprowadzać działania interwencyjne. W razie konieczności obie strony będą wspólnie przeprowadzać akcje interwencyjne dotyczące ochrony środowiska.

Design by Macopedia CMS: TYPO3