Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Kolejny "Orlik" w powiecie

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.118.777 zł., z czego 333.000 zł. pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki, taką samą kwotę wydatkował Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Powiat Poznański wyłożył środki w wysokości  452.777 zł.

Design by Macopedia CMS: TYPO3