Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

II Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej

Podczas Zjazdu oficjalnie zainaugurowano działalność Stowarzyszenia Metropolia Poznań, którego zebranie założycielskie odbyło się 18 lutego br. Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, ochrona wspólnych interesów swoich członków, wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego aglomeracji oraz współpraca gmin i powiatów.

Design by Macopedia CMS: TYPO3