Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Galeria

Bezpieczeństwo niewidomych

Tematyka konferencji była wynikiem badań oraz opracowań jakie powstały podczas grantu realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską oraz Ośrodek w Owińskach.

Design by Macopedia CMS: TYPO3