Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Aktualności

19.11.2016

Strażacy mieli zjazd

19 listopada w jednostce OSP w Luboniu odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Poznańskiego. Zjazd, w którym wziął udział m.in. starosta poznański Jan Grabkowski, był okazją do podsumowania 5-letniej kadencji dotychczasowego zarządu oraz wyborów nowych władz.

W czasie spotkania starosta poznański podziękował władzom związku, reprezentowanym przez prezesa dh Dariusza Piechockiego oraz całej braci strażackiej za ofiarność i poświęcenie dla mieszkańców powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Ustępujące władze podziękowały także staroście za wspieranie działań druhów ochotników.

Na zjeździe dokonano również wyboru nowych władz powiatowych. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Poznańskiego został dh Wacław Zajączkowski, a na wiceprezesów wybrano Bernarda Strykowskiego z OSP Strykowo, Wojciecha Dornę z OSP Zakrzewo i Leszka Orlewicza z OSP Kórnik.


Design by Macopedia CMS: TYPO3