Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Aktualności

26.11.2016

Starosta odebrał nagrodę

25 listopada 2016 r. na specjalnej gali w Krakowie wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Samorząd Równych Szans 2016”. W kategorii powiat ziemski nagrodę otrzymał powiat poznański za Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych.

Organizatorem konkursu była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i był on przeznaczony dla samorządów, które realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej. Patronat honorowy nad konkursem objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: najlepsza gmina, najlepszy powiat grodzki oraz najlepszy powiat ziemski/województwo. Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach nagrodzono za „stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach służy dzieciom z Ośrodka do nauki samodzielnego poruszania się w przestrzeni dostępnej ludziom widzącym. Zwany jest ogrodem zmysłów, ponieważ pozwala doświadczyć otaczający świat wszystkimi zmysłami. To niezwykłe miejsce do nauki, zabawy i integracji.


Design by Macopedia CMS: TYPO3