Jan Grabkowski Jan Grabkowski

Aktualności

Przyznanie nagrody Ad Perpetuam Rei Memoriam

W uznaniu zasług dla rozwoju regionu, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Jan Grabkowski, Starosta Poznański, został laureatem nagrody „Ad Perpetuam Rei Memoriam” – Na Wieczną Rzeczy Pamiątkę. Nagroda, w postaci odlanej...Więcej

26.05.2010

Otwarcie nowego oddziału w Szpitalu w Puszczykowie

Otwarcie Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Neurochirurgii w Szpitalu w Puszczykowie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Ewa Wieja, Prezes Zarządu...Więcej

12.03.2010

Konferencja w Owińskach

Na początku grudnia 2007 roku odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo i wyrównywanie szans kierunkiem działań Unii Europejskiej w XXI wieku. Brajl – kluczem do wiedzy. Innowacje w edukacji niewidomych...Więcej

05.12.2009

Otwarcie ronda w Robakowie

2 czerwca 2007 roku, Jan Grabkowski, Starosta Poznański wspólnie z Jerzym Lechnerowskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik przecięli wstęgę na nowo wybudowanym obiekcie. Inwestycja została sfinansowana ze środków...Więcej

02.06.2007

Podpisanie porozumienia o współpracy

15 maja 2007 r. nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji poznańskiej. Treść Porozumienia: Dążąc do współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji poznańskiej i jej trwałego, zrównoważonego i...Więcej

15.05.2007

Powiat Poznański najlepszy w Polsce!

Stowarzyszenie Ruchu Regionalnego Wielkopolan w Poznaniu uhonorowało  Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, tytułem "Wybitny...Więcej

21.09.2006

Design by Macopedia CMS: TYPO3